๐Ÿ‡qb-vineyard

You're not supposed to drink the product!

Introduction

  • Player activity to earn money by collecting grapes and transforming it into wine

Configuration

Config = {
	Debug = false,
	PickAmount = {min = 8, max = 12},
	GrapeAmount = {min = 8, max = 12},
	GrapeJuiceAmount = {min = 6, max = 10},
	WineAmount = {min = 6, max = 10},
	wineTimer = 180,
	Vineyard = {
		start ={
			coords = vector3(-1928.81, 2059.53, 140.84),
			zones = {
				vector2(-1926.19, 2059.13),
				vector2(-1925.46, 2062.16),
				vector2(-1930.47, 2063.81),
				vector2(-1931.35, 2060.37),
			},
			minZ=140.24,
			maxZ=141.44
		},
		wine ={
			coords = vector3(-1879.54, 2062.55, 135.92),
			zones = {
				vector2(-1873.85, 2063.01),
				vector2(-1876.35, 2059.48),
				vector2(-1883.02, 2062.11),
				vector2(-1882.03, 2064.85),
				vector2(-1880.51, 2065.44)
			},
			minZ=135.42,
			maxZ=136.42
		},
		grapejuice = {
			coords = vector3(828.76, 2191.16, 52.37),
			zones = {
				vector2(830.91, 2194.49),
				vector2(827.81, 2196.07),
				vector2(824.6, 2189.71),
				vector2(827.54, 2188.28),
			},
			minZ=51.85,
			maxZ=52.74
		}
	}
}

Last updated